O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Normativa municipal

Tipo de normativa

Regulamento orgánico municipal

Publicación do Regulamento orgánico municipal do Concello de Teo, unha vez aprobado definitivamente, ao non se ter presentado reclamación ningunha