Regulamento do rexistro municipal de unións civís de parellas de feito

Arquivos

Regulamento do rexistro municipal de unións civís de parellas de feito do Concello de Teo. Foi publicado no BOP do 22/11/2003.