Información Económica, Orzamentaria e Estatística

                     Dedicación parcial concelleira de Transportes e Mobilidade, Teresa Castro