Servizo Teléfono
Administración xeral
fax 981 809 401
Augas de Teo (Servizo Municipal)
981 803 981
Augas de Teo . Avarías
619 615 129
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
981 815 721
Concello
981 815 700
Cultura e Deportes
981 815 726
Escola Infantil da Ramallosa:
981 193 118
Escola Infantil de Calo
981 062 070
Escola infantil dos Tilos
981062002
Garda Civil
981 536 405
Garda Civil de Tráfico
981 582 266
Parada de taxis de Teo na Travesía de Montouto (Tres vehículos adaptados)
981 807 410
Piscina climatizada da Ramallosa
981 803 922
Policía Local
606 984 838
Policía Local
fax 981 809 679
Protección Civil
649 804 720
Punto Limpo
687 825 130
Recollida Voluminosos
696 903 278
Refuxio de animais de Bando
981 575 957
SEPE Servizo Público de Emprego (antigo INEM)
981 570 850
Servizo de recadación provincial
981 599 966
Servizos Sociais Comunitarios
981 809 707
Xulgado de Paz
881 866 505