Servizo Teléfono
Abanca Cacheiras
981 806 725
Abanca Casalonga
981 530 312
Abanca Pontevea
981 809 009
Administración xeral
fax 981 809 401
Aeroporto de Lavacolla
981 547 501
Augas de Teo (Servizo Municipal)
981 803 981
Augas de Teo . Avarías
619 615 129
Autobuses de Calo
981 587 703
Autocares La Estradense
986 570 018
Autocares Seoane
981 562 832
Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
981 815 721
Banco de Galicia
981 807 808
Banco Pastor
981 814 102
BBVA
981 807 396
Castromil
981 555 760
Centro de Saúde de Cacheiras
981 800 173
Centro de Saúde de Folgueiras
981 952 993
Centro de Saúde de Os Tilos
981 801 035
Centro de Saúde de Pontevea
981 815 711
Colexio da Ramallosa
881 866 494
Colexio de Calo
981 548 166
Colexio dos Tilos
881 866 735
Concello
981 815 700
Correos
981 809 631
CRA
881 866 489
Cultura e Deportes
981 815 726
Escola Infantil da Ramallosa:
981 193 118
Escola Infantil de Calo
981 062 070
Escola infantil dos Tilos
981062002
Farmacia de Cacheiras
981 807 436
Farmacia de Casalonga
981 814 109
Farmacia de Luou
981 805 598
Farmacia de Montouto
981 807 452
Farmacia de Pontevea
981 815 708
Farmacia dos Tilos
981 801 097
Garda Civil
981 536 405
Garda Civil de Tráfico
981 582 266
ITV
981 806 009
La Caixa
981 806 895
Parada de taxis de Teo na Travesía de Montouto (Tres vehículos adaptados)
981 807 410