A corporación municipal de Teo conta cun total de 17 concelleiras e concelleiros. Actualmente o grupo de goberno está formado polo alcalde e seis concelleiros de Son de Teo-Anova e por 2 edís do PSdeG. Os concelleiros e concelleiras dos demais grupos municipais distribúense do seguinte xeito: PP 7 concelleiros/as e BNG 1 concelleiro.

SON DE TEO - ANOVA

Son de Teo Anova
 • Rafael C. Sisto Edreira
 • Xosé Ignacio Iglesias Villar
 • Concepción García Vázquez
 • Xurxo Francos Liñares
 • María del Pilar Pérez Fagil
 • Jorge Juan Carballido Salgado
 • J. Francisco Nanín Castro
 

 

PARTIDO SOCIALISTA

Partido Socialista de Teo
 • Uxía Lemus de la Iglesia
 • Roberto Moñino Gil
 

 

PARTIDO POPULAR

Partido Popular Teo
 • José Manuel Guerra Calvelo
 • Antonio Reyes Sánchez Crespo
 • Sofía Ferreiro Gaspar
 • Julio César Retis Vázquez
 • María Vázquez Rey
 • Ignacio Manuel Arroyo Font
 • María Dolores Nariño Facal
 

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

logo bng
 • Manuel Anxo Fernández Baz