A corporación municipal de Teo conta cun total de 17 concelleiras e concelleiros. Actualmente o grupo de goberno está formado polo alcalde e tres concelleiras/os de Son de Teo e por 4 edís do PSdeG. Os concelleiros e concelleiras dos demais grupos municipais distribúense do seguinte xeito: PP 7 concelleiros/as e BNG 2 concelleiras/os.

SON DE TEO 

Son de Teo Anova
 • Rafael C. Sisto Edreira
 • Iria Otero Romero
 • Xosé Ignacio Iglesias Villar
 • María López Álvarez

 

 

PARTIDO SOCIALISTA

Partido Socialista de Teo
 • Uxía Lemus de la Iglesia
 • Roberto Moñino Gil
 • María Josefa Argibay Silva
 • José Manuel Elías Noya
 

 

PARTIDO POPULAR

Partido Popular Teo
 • José Manuel Guerra Calvelo
 • Antonio Reyes Sánchez Crespo
 • María Vázquez Rey
 • María Dolores Nariño Facal
 • María Teresa Castro Framil
 • Lucía Calvo de la Uz
 • Margarita Rosende Domínguez

 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

logo bng
 • Manuel Anxo Fernández Baz
 • Carmen Diéguez González