Escolas infantís municipais

Escolas infantís municipais

Escolas infantís municipais

Centro Sociocultural da Ramallosa, Rúa da Lagoa, número 2. 15883. Lucí. Teo

servizossociais@teo.gal

981809707

Lucí

As Escolas Infantís Municipais de Calo, A Ramallosa e Os Tilos son o recurso principal para que as familias poidan conciliar a vida laboral e familiar. Atenden a nenos e nenas dende os 0 aos 3 anos.

Este servizo esta xestionado actualmente pola empresa "Aurora, Pilar e Ana, SL.", ata setembro do ano 2017.

A localización dos centros é a seguinte:

Escola Infantil Municipal dos Tilos

Escola Infantil Municipal de Calo


Escola Infantil Municipal da Ramallosa 

As escolas infantís municipais de Teo están abertas entre as 7.30 h e as 20.30 h de luns a venres todos os días lectivos do ano.

 O proceso de admisión nas EIMs comeza en marzo: do 1 ao 15 de marzo preséntanse as solicitudes de reserva de praza e do 16 ao 31 as novas solicitudes de ingreso.

A finais do mes de febreiro faise unha reunión con todas as persoas interesadas en solicitar as prazas para explicar o contido e datas do procedemento de admisión.

As listaxes de solicitudes admitidas publícanse en maio e a matrícula é do 1 ao 15 de xuño.

Consulta aquí as listaxes provisionais de solicitudes admitidas para o curso 2017/18

Normativa municipal:

En marzo de 2018 ábrese o prazo para a solicitude de praza nas escolas infantís. Consulta premendo aquí a información sobre a convocatoria

 

 

 

 

Máis servizos do Concello de Teo