Margarita Rosende

FUNCIÓNS: 

Xestiona as áreas relacionadas con Cultura, Turismo, Festas tradicionais e Festexos.
É a cuarta Tenente de alcalde e membro da Xunta de Goberno Local.

Correo electrónico: