Prórroga do contrato de aluguer dun inmoble para a prestación do SAT. 2022.

Publícase a prórroga do contrato do alugueiro dun inmoble para a prestación do servizo de atención temperá (SAT). 

Consulta aquí a resolución coa adxudicación. 

Publicado en teo.gal o 3 de novembro de 2022. 

Publícase a prórroga do alugueiro dun inmoble para a prestación do servizo de atención temperá (SAT). 

Consulta aquí o documento.

Publicado en teo.gal o 3 de novembro de 2022.