Recoñecemento da compatibilidade a D. José Luís Míguez Iglesias