O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Prórroga do contrato de aluguer dun inmoble para a prestación do SAT. 2023

A Alcaldía do Concello de Teo acorda prorrogar por un ano o contrato de alugueiro de inmoble para a prestación do Servizo de Atención Temperá asinado entre o Concello de Teo e Patrimonial Feranpe S.L.U, do 4 de xaneiro de 2022, dende o 1 de novembro de 2023 ata o 31 de outubro de 2024, quedando condicionado á existencia de crédito axeitado e suficiente para a anualidade 2024. O resto das cláusulas do contrato, asinado o 4 de xaneiro de 2022, permanecen inalterables, manténdose vixente na súa totalidade.

Consulta aquí o expediente.

Publicado en teo.gal o 3 de novembro de 2023.

Arquivos