Regulamento para concesión de axudas e subvencións municipais a entidades sen ánimo de lucro. 2001.