Regulamento de utilización dos pavillóns deportivos municipais

Regulamento de utilización dos pavillóns deportivos municipais do Concello de Teo. Publicado no BOP do 31/10/2008.