Aprobación inicial de estudo de detalle para edificio comercial na Estivada (Cacheiras)