Actas de plenos e Xuntas de Goberno


Xuntas de Goberno Actas de plenos Tódolos plenos


Pleno Arquivo
Acta da Xunta de Goberno Local do 21.05.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 7.05.18

Descargar acta

Acta do Pleno do Concello do 25.04.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 23.04.18

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2016

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2017

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 16.04.18

Descargar acta

Acta do Pleno do Concello do 04.04.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 02.04.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 19.03.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 05.03.18

Descargar acta

Acta do Pleno do Concello do 28.02.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 27.02.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 19.02.18

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local de 2017

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 05.02.18

Descargar acta

Acta do pleno do Concello do 31.01.18

Descargar acta

Acta da Xunta de Goberno Local do 15.01.18

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local de 2016

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2015

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2015

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2014

Descargar acta

Actas dos plenos do Concello do 2014

Descargar acta

Actas dos plenos do Concello do 2013

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2013

Descargar acta

Actas dos plenos do Concello do ano 2012

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2012

Descargar acta

Actas dos plenos do Concello do 2011

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2011

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello do 2010

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2010

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2009

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello do 2009

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2008

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local do 2008

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2007

Descargar acta

Actas da Xunta de Goberno Local no período 1997-2007

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2006

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2005

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2004

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2003

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2002

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2001

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2000

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 1999

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 1998

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 1997

Descargar acta