A Xunta remite ao Concello o novo plan de restauración da canteira

19-07-2019

A Xefatura do Servizo de Enerxía e Minas, dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, vén de remitir este xoves 18 de xullo ao Concello de Teo a documentación sobre un novo Plan de restauración para a concesión de explotación “Casalonga” numero 6696. O documento remitido pola xunta pide a remisión dun informe municipal, tal e como se regula na normativa ao respecto, no prazo dun mes desde a recepción da documentación. Deste xeito o prazo remata o 18 de agosto, en pleno período estival. 


O Concello pecha o prazo para solicitar espazos no Espazo de Traballo de Colaborativo de Solláns

17-07-2019

O Concello pecha a convocatoria pública para a concesión dos espazos de traballo do Espazo de Traballo Colaborativo (en diante ETC) de Solláns o 22 de agosto. O espazo reformado polo Concello cunha subvención que tivo financiamento da Unión Europea conta con 20 espazos e o prazo para pedilos remata este 22 de agosto. 


A Conselleira de Educación visita as obras do CEIP da Ramallosa

15-07-2019

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, visitou esta mañá o CEIP da Ramallosa, en Teo, onde xa comezaron as obras de rehabilitación enerxética que suporán un investimento de preto de 715.000 euros por parte do Goberno galego. A esta visita asisitiron tamén o alcalde de Teo, Rafael Sisto, e a concelleira de Educación, Maite Argibay. A edil de Educación aproveito ademais para falar co equipo directivo do centro.


O Concello convoca xuntanzas en Calo e Cacheiras para informar do convenio de limpeza nas franxas de protección

12-07-2019

O Concello convoca xuntanzas informativas nas parroquias de Calo e Cacheiras para informar aos propietarios/as de fincas nas franxas de protección da posibilidade que teñen de asinar convenios de limpeza con Seaga, dun xeito previo a apertura de expedientes sancionadores e execución subsidiaria da limpeza das fincas. 


O PP e o BNG votan en contra das propostas de dedicacións exclusivas no pleno organizativo

09-07-2019

O PP e o BNG votaron xuntos na sesión organizativa do Concello de Teo contra a proposta de dedicacións exclusivas para os/as concelleiros/as con áreas de goberno delegadas. Dende a sesión de investidura o pasado 15 de xuño, na que se elixiu alcalde a Rafael Sisto, os integrantes dos grupos de Son de Teo e PSdG-PSOE, que nas últimas semanas consensuaron un goberno de coalición, non asisten a traballar ao Concello xa que non teñen unha asignación económica municipal. 


O Concello elabora o IV Plan de Igualdade coa colaboración da cidadanía

17-06-2019

 O Concello de Teo está elaborando o IV Plan de igualdade e da prevención da violencia de xénero (2019-2023). Como requisito imprescindible para tal fin elaborouse unha diagnose da situación actual da igualdade no Concello a partir da información achegada polo cadro de persoal. Partindo deste análise propuxéronse uns obxectivos e actuacións que formaran parte do IV Plan de igualdade e da prevención da violencia de xénero.


Rafael Sisto é reelexido alcalde do Concello de Teo

15-06-2019

Esta mañá celebrouse no salón de plenos a sesión constitutiva da nova corporación elexida nas eleccións do pasado 26 de maio. Na mesma tomaron posesión os/as novos/as concelleiros/as electos/as do BNG, PSdeG-PSOE, SondeTeo e PP. 

Na sesión tamén se elixiu ao novo alcalde. Rafael Sisto (SondeTeo) foi reelixido cos votos do BNG, PSdeG e os da súa formación. Un total de 10 votos fronte aos 7 que apoiaron a José Manuel Guerra (PP). 


Constitución da corporación e elección de alcalde

14-06-2019

De acordo co disposto nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, e no artigo 37 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, convócase a sesión constitutiva da Corporación que se celebrará no Salón de Plenos da Casa Consistorial, ás 11:30 horas, do sábado 15 de xuño de 2019. 

Orde do día: 


O xulgado denega a Toysal as medidas cautelares que pretendían impedir o acceso ao expediente da canteira

12-06-2019

Toysal tentou impedir, vía xudicial, que o Concello de Teo puidese acceder ao Plan de restauración da concesión Casalonga nº 6996, o plan de labores da concesión e o documento de seguridade e saúde da mesma. O xulgado vén de denegarlle as medidas cautelares solicitadas pola empresa, que buscaban que a administración local non puidese acceder á documentación que obra en poder da Consellería de Minas.


Reunión informativa o venres 14 sobre xestión de biomasa nas parroquias de Calo e Cacheiras

11-06-2019

O Departamento de Medio Ambiente informa que en virtude do Convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias foron seleccionadas as seguintes parroquias do Concello de Teo e superficies de actuacións, onde o sistema público realizará a xestión da biomasa nas faixas secundarias.As parroquias son Cacheiras cunha superficie prevista de 192,63 hectáreas e Calo cunha superficie de 252,14 hectáreas.