Ordenanza reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social

Ordenanza reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social. Aprobada no pleno do 28/09/2000 e publicada no BOP do 21/11/2000.