O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Unión Europea. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. "Unha maneira de facer Europa"

Renovación do alumeado exterior a través do IDAE

O Concello de Teo está realizando a renovación do alumeado exterior, unha importante actuación que executa a través do Programa de Axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE). Para poder facer esta substitución solicituse un préstamo ao IDAE por un importe de 3.269.837,69 euros.

Nos últimos meses do 2017 licitouse o contrato para a execución desta obra. A execución da mesma faranse durante o 2018. 

As actuacións previstas supoñen a substitución de 6.189 luminarias e lámparas e a substitución de 190 cadros de control, entre outas accións que mellorarán a eficiencia enerxética do Concello.

O consumo anual de electricidade da instalación existente é de 3.800,20 (MWh/ano) mentras que o consumo da instalación prevista quedará en 641,70 (MWh/ano) polo que a reducción do consumo de enerxía previsto é do 80% e a cualificación enerxética da nova instalación  será A.

Este préstamo do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

[CASTELLANO]

El Ayuntamiento de Teo está realizando la renovación del alumbrado exterior, una importante acutación que se ejecuta a través del Programa de Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). Para poder hacer esta sustitución se solicitó un préstamo al IDAE por un importe 3.269.837,69 euros.

En los últimos meses de 2017 se licitó el contrato para la ejecución de esta obra. Los trabajos se están realizando durante el 2018.

Las actuaciones previstas suponen la sustitución de 6.189 luminarias y lámparas y la sustitución de 190 cuadros de control, entre otras acciones que mejorarán la eficiencia energética del Ayuntamiento.

El consumo anual de electricidad de la instalación existente es de 3.800,20 (MWh/año) mientras que el consumo de la instalación prevista quedará en 641,70 (MWh/año) por lo que la reducción del consumo de energía previsto es del 80% y la  calificación enegética de la nueva instalación será A.

Este préstamo del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

federidae

 

Instalación de sistemas fotovoltaicos de produción de electricidade en edificios municipais

Marzo 2020

O Concello de Teo está realizando a instalación de sistemas fotovoltaicos de produción de electricidade en edificios municipais, unha actuación que se executa a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de xuño de 2017). A axuda, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é dun importe de 44.059,20 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma realízase durante o 2019. 

A ubicación dos sitemas fotovoltaicos son as cubertas da Casa do Concello e do Auditorio Municipal Constante Liste. 

Este investimento ten a dirección de obra contratado a través dun contrato menor por un importe de 4.840 euros. Podes consultar aquí o documento acreditativo. 

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

fotovoltaicas

 

[CASTELLANO]

Instalación de sistemas fotovoltaicos de producción de electricidad en edificios municipales

El Ayuntamiento de Teo está realizando la instalación de sistemas fotovoltaicos de producción de electricidad en edificios municipales, una actuación que se ejecuta a través de una subvención de Instituto para la Diversificación  y Ahorro de Energía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a unha economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de junio de 2017). La ayuda, que cuenta con la cofinanciación  del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de un importe de 44.059,20 euros.

Esta actuación tiene la dirección de obra contratada a través de un contrato menor por un importe de 4.840 euros. Puedes consultar aquí el documento acreditativo. 

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma se realiza durante el 2019.

La ubicación de los sistemas fotovoltaicos son las cubiertas del ayuntamiento de Teo y del Auditorio Municipal Constante Liste. 

Este subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

 

federidae

 

Mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de augas residuais no Concello de Teo

Maio 2020

O Concello de Teo está realizando a mellora da eficiencia enerxética das instalacións de depuración de augas residuais. As instalacións nas que se realizan as accións forman parte da rede de instalacións de depuración municipais de Teo. A rede está formada por tres estacións depuradoras e catro bombeos intermedios que trasladan as augas residuais. As medidas adoptadas céntranse na mellora do sistema de aireación actual das EDARes, pasando dun sistema superficial a un de burbulla e sustituíndo os axitadores actuais por modelos máis eficientes.

Esta actuación execútase a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de xuño de 2017). A axuda, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é dun importe de 437.579 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma realízase durante o 2020.

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

 

[CASTELLANO]

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de depuración de augas residuales en el Ayuntamiento de Teo

Mayo 2020

El Ayuntamiento de Teo está realizando la mejora de la eficiencia energética de las instalacinoes de aguas residuales. Las instalaciones en las que se realizan las acciones forman parte de la red de instalaciones de depuración municipal de Teo. La red está formada por tres estaciones depuradoras y cuatro bombeos intermedios que trasladan las aguas residuales. Las medidas adoptadas se centran en la mejora del sistema de aireación actual de las EDARes, pasando de un sistema superficial a uno de burbuja y substituyendo los agitadores actuales por modelos más eficientes.

Esta actuación se ejecuta a través de una subvención del Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecemento sostenible 2014-2020 (BOE n.º 144, de 17 de junio de 2017). La ayuda, que cuenta con la cofinanciación del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de un importe de 437.579 euros.

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma se realiza durante el 2019.

Este subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

 

 

 

Camiños escolares seguros e Plan de accesibilidade universal. 

Setembro 2021

O Concello de Teo está executando unha obra de Camiños escolares seguros e un Plan de accesibilidade universal. Con esta iniciativa quérense potenciar os itinerarios peonís e garantir a accesibilidade universal dos mesmos. O proxecto Camiños escolares seguros e accesibilidade universal está definido no Plan de Movilidade Urbana Sostible de Teo. 

A parte dos camiños escolares seguros contempla a creación de sendas no entorno do colexio de Calo, un dos tres centros escolares de infantil e primaria do Concello. Deste xeito facilitarase o acceso a pé ao centro e minimizarase o uso do vehículo. Ademais con esta actuación mellorarase tamén a seguridade viaria na zona. O proxecto inclúe unha serie de actuacións co fin de mellorar a mobilidade e a seguridade peonil na zona de Folgueiras, Fixó, A Igrexa de Calo e A Cascalleira. A obra incluirá sendas peonís que comunicarán o CEIP de Calo coa zona do pavillón municipal e a escola infantil municipal de Calo; coa N-550, en Balcaide; con Fixó e Campos de Mirabel e con Folgueiras o que suporá unha mellora integral da seguridade viaria da zona, na que se concentran diversos servizos públicos de grande afluencia peonil. 

O plan de accesibilidade contempla a supresión de barreiras arquitectónicas sobre todo en edificios públicos e comunitarios. 

Esta actuación execútase a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

A axuda, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é dun importe de 949.500 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma comezou no 2021. 

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

 

[CASTELLANO ]

Caminos escolares seguros y Plan de accesibilidad universal 

Septiembre 2021

El Ayuntamiento de Teo está ejecutando la obra "Caminos escolares seguros" y un "Plan de accesibilidad universal". Con esta iniciativa se pretende potenciar los itinerarios peoniles y garantizar la accesibilidad de los mismos. El proyecto Caminos escolares seguros y accesibilidad universal está definito en el Plan de Mobilidad Urbana Sostenible de Teo.

La parte de caminos escolares seguros contempla la creacióin de sendas en el entorno del colegio de Calo, uno de los tres centros escolares de infantil y primari del Ayuntamiento. De esta manera se facilitará el acceso a pie al recinto y se minimizará el uso del vehículo. Además con esta actuación se mejorará la seguridad viaria de la zona. El proyecto incluye una serie de actuaciones con el fin de mejorar la mobilidad en la zona de Folgueiras, Fixó, A Igrexa de Calo y A Cascalleira. La obra contempla sendas que comunicarán el CEIP de Calo con la zona del pabellón deportivo municipal y la escuela infantil municipal de Calo, con la carretar N-550, en Balcaide, con Fixó y la urbanización Campos de Mirabel y con Folgueiras, lo que supondrá una mejora integral de la seguridad viaria de la zona, en la que se concentran diversos servicios públicos de gran afluencia peonil. 

El plan de accesibilidad, por su parte, contempla la supresión de barreras arquitectónicas sobre todo en edificios públicos y comunitarios. 

Esta actuación se ejecuta a través de una subvención del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecemiento sostenible 2014-2020.

La ayuda, que cuenta con la cofinanciación del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de un importe de 949.500 euros.

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma comenzó en el 2021.  

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

idae   idae 2

 

 

Senda peonil e ciclista. FASE I. 

Setembro 2021

O Concello de Teo está a executar a  Senda peonil e ciclista nas parroquias do Centro e Sur do Concello. Fase I. A través deste proxecto proponse a execución de varias sendas para potenciar os itinerarios peonís e/ou ciclistas garantindo a universalidade dos mesmos. Trátase dunha proposta recollida no Plan de Movilidade Urbana Sostible de Teo. 

A obra contempla unha beirarrúa de formigón coloreado, integrando a senda no entorno e buscando unha maior seguridade. A senda parte do núcleo da igrexa de San Cristovo de Reis, e chega ata o núcleo de Luou, no seu cruce coa estrada provincial, completando a conexión peonil e ciclista dende Pontevea a Luou cunha lonxitude de máis de 5.000 metros lineais. 

Proxectáronse pasos de peóns elevados para dar continuidade á senda cando esta cambia de marxe da estrada. 

Esta actuación execútase a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O importe de licitación, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é de 966.545 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma comezou no 2021. 

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

[CASTELLANO]

 

Septiembre 2021

El Ayuntamiento de Teo está ejecutando la Senda peatonal y ciclista en las parroquias del Centro y Sur del Ayuntamiento. Fase I. A través de este proyecto se propone la realización de varias sendas para potenciar los itinerarios peatonales y/o ciclistas garantizando la universalidad de los mismos. Se trata de una propuesta recogica en el Plan de Mobilidad Urbana Sostenible de Teo. 

La obra contempla una acera de hormigón coloreado, integrando la senda en el entorno y buscando una mayo seguridad vial. La senda parte del núcleo de la iglesia de San Cristovo de Reis, y llega hasta el núcleo de Luou, en su cruce con la carretera provincial, completando la conexión peatonal y ciclista desde Pontevea a Luou con una longitud de más de 5.000 metros lineais. 

Además se proyectaron pasos de peatones elevados para dar continuidad a la senda cuando esta cambien de margen de la carretera.  

Esta actuación se ejecuta a través de una subvención del Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecemento sostenible 2014-2020.

El importe de licitación, que cuenta con la cofinanciación del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de 966.545 euros.

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma comenzó en 2021.  

Esta subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

 

idae     idae 2

 

Senda peonil e ciclista. FASE III

Setembro 2021

O Concello de Teo está a executar a  Senda peonil e ciclista nas parroquias do Centro e Sur do Concello. Fase III. A través deste proxecto proponse a execución de varias sendas para potenciar os itinerarios peonís e/ou ciclistas garantindo a universalidade dos mesmos. Trátase dunha proposta recollida no Plan de Movilidade Urbana Sostible de Teo. 

A obra contempla unha beirarrúa de formigón coloreado, integrando a senda no entorno e buscando unha maior seguridade. Esta senda parte do núcleo da igrexa da Igrexa de Luou, dunha beiravía existente e vai ata o núcleo de Vilanova, na parroquia de Recesende, completando deste xeito a conexión peonil e en bicicleta dende Pontevea ata Oza. A lonxitude deste novo trazado de senda é de 1.935 metros lineais.

Proxectáronse pasos de peóns elevados para dar continuidade á senda cando esta cambia de marxe da estrada. 

Esta actuación execútase a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O importe de licitación, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é de 290.175 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma comezou no 2021. 

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

[CASTELLANO]

 

Septiembre 2021

El Ayuntamiento de Teo está ejecutando la Senda peatonal y ciclista en las parroquias del Centro y Sur del Ayuntamiento. Fase III. A través de este proyecto se propone la realización de varias sendas para potenciar los itinerarios peatonales y/o ciclistas garantizando la universalidad de los mismos. Se trata de una propuesta recogica en el Plan de Mobilidad Urbana Sostenible de Teo. 

La obra contempla una senda de hormigón coloreado, integrando la misma en su entorno y buscando una mayor seguridad. Esta obra parte del núcleo de la Iglesia de Luou, de una acera existente y va hasta el núcleo de Vilanova, en la parroquia de Recesende, completando de esta manera unha conexión peatonal y en bicicleta desde Pontevea hasta Oza. La longitud de este nuevo trazado de senda es de 1.935 metros lineais.

Además se proyectaron pasos de peatones elevados para dar continuidad a la senda cuando esta cambien de margen de la carretera.  

Esta actuación se ejecuta a través de una subvención del Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecemento sostenible 2014-2020.

El importe de licitación, que cuenta con la cofinanciación del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de 290.175 euros.

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma comenzó en 2021.  

Esta subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

 

idae     idae 2

Senda peonil e ciclista. FASE II

Setembro 2021

O Concello de Teo está a executar a  Senda peonil e ciclista nas parroquias do Centro e Sur do Concello. Fase II. A través deste proxecto proponse a execución de varias sendas para potenciar os itinerarios peonís e/ou ciclistas garantindo a universalidade dos mesmos. Trátase dunha proposta recollida no Plan de Movilidade Urbana Sostible de Teo. 

A obra contempla unha beirarrúa de formigón coloreado, integrando a senda no entorno e buscando unha maior seguridade. Esta senda parte do núcleo da Ramallosa no seu entronque coa estrada autonómica AC-841, da beirarrúa existente e pasa polos núcleos de Lucí, Paredes, Cachóns, Laña e Bamonde, completando a senda peoníl e con bicicleta dende o edificio do Concello, ata Bamonde. A lonxitude deste novo trazado de senda é de 5.445 metros lineais.

Proxectáronse pasos de peóns elevados para dar continuidade á senda cando esta cambia de marxe da estrada. 

Esta actuación execútase a través dunha subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O importe de licitación, que conta coa cofinanciación do FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rexional) é de 787.927 euros.

Na plataforma de contratación pódese consultar a licitación do contrato para a execución da citada obra. A execución da mesma comezou no 2021. 

Este subvención do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

[CASTELLANO]

Senda peatonal y ciclista. Fase II

Septiembre 2021

El Ayuntamiento de Teo está ejecutando la Senda peatonal y ciclista en las parroquias del Centro y Sur del Ayuntamiento. Fase II. A través de este proyecto se propone la realización de varias sendas para potenciar los itinerarios peatonales y/o ciclistas garantizando la universalidad de los mismos. Se trata de una propuesta recogica en el Plan de Mobilidad Urbana Sostenible de Teo. 

La obra contempla una senda de hormigón coloreado, integrando la misma en su entorno y buscando una mayor seguridad. Esta obra parte del núcleo de la Ramallosa en su entronque con la carretera autonómica AC-841, de la acera existenten y pasa por los núcleos de Lucí, Paredes, Cachóns, Laña e Bamonde, completando la senda peatonal y ciclista desde el edificio del Ayuntamiento, hasta Bamonde. La longitud de este nuevo trazado de senda es de 5.445 metros lineales.

Además se proyectaron pasos de peatones elevados para dar continuidad a la senda cuando esta cambien de margen de la carretera.  

Esta actuación se ejecuta a través de una subvención del Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecemento sostenible 2014-2020.

El importe de licitación, que cuenta con la cofinanciación del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) es de 787.927 euros.

En la plataforma de contratación se puede consultar la licitación del contrato para la ejecución de la citada obra. La ejecución de la misma comenzó en 2021.  

Esta subvención del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).