Renovación do alumeado exterior do Concello de Teo

O Concello de Teo está realizando a renovación do alumeado exterior, unha importante actuación que executa a través do Programa de Axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE). Para poder facer esta substitución solicituse un préstamo ao IDAE por un importe de 3.269.837,69 euros.

Nos últimos meses do 2017 licitouse o contrato para a execución desta obra. A execución da mesma faranse durante o 2018. 

As actuacións previstas supoñen a substitución de 6.189 luminarias e lámparas e a substitución de 190 cadros de control, entre outas accións que mellorarán a eficiencia enerxética do Concello.

O consumo anual de electricidade da instalación existente é de 3.800,20 (MWh/ano) mentras que o consumo da instalación prevista quedará en 641,70 (MWh/ano) polo que a reducción do consumo de enerxía previsto é do 80% e a cualificación enerxética da nova instalación  será A.

Este préstamo do IDAE conta con financiemanto europeo a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER).

[CASTELLANO]

El Ayuntamiento de Teo está realizando la renovación del alumbrado exterior, una importante acutación que se ejecuta a través del Programa de Ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). Para poder hacer esta sustitución se solicitó un préstamo al IDAE por un importe 3.269.837,69 euros.

En los últimos meses de 2017 se licitó el contrato para la ejecución de esta obra. Los trabajos se están realizando durante el 2018.

Las actuaciones previstas suponen la sustitución de 6.189 luminarias y lámparas y la sustitución de 190 cuadros de control, entre otras acciones que mejorarán la eficiencia energética del Ayuntamiento.

El consumo anual de electricidad de la instalación existente es de 3.800,20 (MWh/año) mientras que el consumo de la instalación prevista quedará en 641,70 (MWh/año) por lo que la reducción del consumo de energía previsto es del 80% y la  calificación enegética de la nueva instalación será A.

Este préstamo del IDAE cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

feder

idae