Constitución da corporación e elección de alcalde

14-06-2019
casa do concello

De acordo co disposto nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, e no artigo 37 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, convócase a sesión constitutiva da Corporación que se celebrará no Salón de Plenos da Casa Consistorial, ás 11:30 horas, do sábado 15 de xuño de 2019. 

Orde do día: 

  1. Consitutición da Corporación e elección de alcalde. 

Podes seguir o pleno a través da canle de youtube do concello de Teo  premendo aquí.