Actas de plenos e Xuntas de Goberno


Xuntas de Goberno Actas de plenos Tódolos plenos


Pleno Arquivo
Actas dos plenos do Concello do ano 2012

Descargar acta

Actas dos plenos do Concello do 2011

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello do 2010

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello do 2009

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2008

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2007

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2006

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2005

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2004

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2003

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2002

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2001

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 2000

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 1999

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 1998

Descargar acta

Actas dos Plenos do Concello de 1997

Descargar acta