Segunda modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de taxi

Segunda modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de taxi aprobada no pleno do 28 de outubro de 2013 e publicada no BOP do 14 de xaneiro de 2014