Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo

Regulamento municipal de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Teo publicado no BOP número 11 do 16 de xaneiro de 2013