Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Teo