Regulamento de uso das piscinas municipais de Teo

Arquivos

Anuncio de aprobación definitiva de modificación do regulamento de uso das piscinas municipais de Teo e das súas instalacións anexas publicada no BOP 72 do 18 de abril de 2016. O anuncio contén as modificacións e o texto refundido.