Regulación de funcionamento do servizo de taxi no Concello de Teo