Ordenanza reguladora do prezo público pola utilización do servizo das escolas infantís municipais

Arquivos

Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola utilización do servizo das Escolas Infantís Municipais. O texto publicouse no BOP número 103 do venres 31 de maio de 2013.