Ordenanza reguladora das tarxetas de estacionamento para persoas con munusvalía

Ordenanza reguladora das tarxetas de estacionamento para persoas con munusvalía. Publicada no BOP do 06/08/2009.