Ordenanza municipal de posesión e custodia de animais.