Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas

Arquivos

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobada no pleno do 13/12/1991 e publicada no BOP do 30/06/1992. Modificada pola Lei 51/02.