Ordenanza de instalación de telefonía móbil

Ordenanza municipal para a instalación e control do funcionamento de instalacións de telefonía móbil persoal e outros servizos de telecomunicacións e de difusión.