Modificación do Regulamento do cemiterio municipal (decembro 2012)