Modificación do regulamento das escolas infantís municipais de Teo