Modificación da Ordenaza para a taxa de hixiene urbana

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana no Concello de Teo, así como o texto íntegro desta.