Modificación da Ordenanza reguladora do prezo público pola realización de actividades educativas.

Modificación da Ordenanza reguladora do prezo público pola realización de actividades educativas. Publicada no BOP número 38 do 24 de febreiro de 2012.