Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) aprobada no pleno do 27 de outubro de 2011

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) aprobada no pleno do 27 de outubro de 2011