Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles

Arquivos

Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles, publicada no BOP número 228 o 27 de novembro de 2015.