Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de aluguer

Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de
autotaxi e demais vehículos de aluguer aprobada no pleno do 25 de outubro de 2012 e publicada no BOP do 31 de decembro de 2012