Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración

Arquivos

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e depuración. Aprobada no pleno do 28/05/2008 e publicada no BOP do 08/08/2008.