Delegación da Alcaldía na 1ª tenente de alcalde, do 5 ao 18.08.19