Dación de conta do persoal eventual (xuño 2018)

Publícase o anuncio de dación de conta do persoal eventual. Para dar cumprimento ao previsto 104 bis.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e tal como se deu conta ao Pleno da Corporación nas sesións celebradas o 31.01.18, 04.04.18 e 27.06.18, por medio do presente faise público que o número de postos de traballo reservados no Concello de Teo ao persoal eventual é un: xefa de gabinete e comunicación.

Consulta aquí o anuncio