Bases para a concesión de Axudas do transporte metropolitano de Galicia (TMGS)

Bases para a concesión de Axudas do transporte metropolitano de Galicia (TMGS) aprobadas no pleno do 30 de marzo de 2012