Bases para a concesión de axudas do transporte metropolitano de Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo. Setembro 2015.

Arquivos

Bases para a concesión de axudas do transporte metropolitano de Galicia Social (TMGS) do Concello de Teo, aprobadas no pleno na sesión ordinaria de 24/09/2015.