APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE ALUGUER PARCIAL DO INMOBLE DA CASA REITORAL DE CACHEIRAS.