O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE ALUGUER PARCIAL DO INMOBLE DA CASA REITORAL DE CACHEIRAS.