Aprobación definitiva da Ordenanza municipal da venda ambulante