2ª Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e por reserva de vía pública para aparcadoiro exclusivo.

Arquivos
2ª modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e por reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Aprobada no pleno do 30/06/2010 e publicado no BOP do 15/09/2010.