Modelo de solicitude de acceso ó programa de teleasistencia da Comunidade Autónoma Galega