Praza de arquitecto/a técnico/a

Data presentación

CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

Publícase no BOP nº 229 do 2 de decembro de 2022 unha corrección de erros do anuncio publicado no BOP núm. 201 do 24.10.2022, relativo á convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de de arquitecto/a técnico/a (OEP 2022)

Advertido erro no anuncio publicado no BOP número 201 do día 24 de outubro de 2022, relativo á convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a correspondente á oferta de emprego público 2022, a Resolución da Alcaldía nº 1552/2022, de 25 de novembro procedeu á corrección de erros no relativo á puntuación da fase de concurso, quedando a redacción das bases segundo consta no Anexo. 

Podes consultar o anuncio completo premendo aquí

Publicado en teo.gal o 2 de decembro de 2022. 

CONVOCATORIA E BASES PARA A PRAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. 

O BOP número 201 do 24 de outubro de 2022 publica o anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por funcionario/a de carreira, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a correspondente á oferta de emprego público 2022.

A Resolución da Alcaldía do Concello de Teo nº 1322/2022, de 18 de outubro, aprobou as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime funcionarial, pola quenda de acceso libre, dunha (1) praza de arquitecto/a técnico/a, mediante o sistema de concurso – oposición.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio da devandita Resolución no Boletín Oficial do Estado e no Portal de Transparencia deste Concello.

Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria que podes consultar premendo aquí

Publicado en teo.gal o 24 de outubro de 2022.