Bolsa de emprego de animador/a deportivo/a

Data presentación

ANUNCIO NO DOG E APERTURA DE PRAZO DE SOLICITUDES. ANIMADOR/A DEPORTIVO/A.

Publícase no DOG número 122 do martes 28 de xuño o anuncio da convocatoria e bases específicas do proceso selectivo para a constitución dunha bolsa de emprego de animador/a deportivo/a no Concello de Teo. 

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Deste xeito o prazo de presentación de solicitudes vai do 29 de xuño ao 12 de xullo, ambos incluídos

No Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 101, do 30 de maio de 2022, publicáronse integramente as bases da convocatoria.

Os sucesivos anuncios relativos ao desenvolvemento do proceso selectivo efectuaranse no taboleiro de anuncios da Corporación, na páxina web municipal e no portal de transparencia do Concello de Teo.

Consulta aquí as bases da convocatoria. 

Descarga aquí a instancia. 

Publicado en teo.gal o 28 de xuño de 2022. 

Publícase o anuncio da convocatoria e bases específicas que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de animador/a deportivo/a para o Concello de Teo. 

A Resolución da Alcaldía nº 696/2022, de 24 de maio, aprobou a convocatoria e as Bases específicas que regulan o proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha bolsa de emprego para a contratación con carácter temporal de animador/a deportivo/a.

O anuncio publicouse no BOP nº 101 do 30 de maio de 2022

O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.

Consulta aquí as bases completas da convocatoria. 

Publicado en teo.gal o 30 de maio de 2022.